A TEHETSÉGPROGRAMRÓL

A TEHETSÉGPROGRAMRÓL

Hallgatók kezdeményezése a tehetséges, de anyagi gondokkal küzdő középiskolás fiatalok tanulmányainak támogatására ösztöndíjjal, mentorolással és tehetséggondozással

Hallgatók kezdeményezése a tehetséges, de anyagi gondokkal küzdő középiskolás fiatalok tanulmányainak támogatására

Anyagi támogatás

Mentorálás

Tehetség-gondozás

Közösség

A Szabó Kálmán Tehetségprogramot azzal a céllal alapítottuk, hogy olyan középiskolás diákokat segítsünk hozzá a továbbtanuláshoz, akik anyagi okokból elesnének ettől a lehetőségtől. A Program olyan végzős középiskolásoknak szól, akik kimagasló tanulmányi eredményekkel rendelkeznek és Budapesten, a Corvinus Egyetemen vagy az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi vagy politológia alapszakán szeretnének továbbtanulni. Az SZKTP alapítása óta több tucatnyi diáknak tettük lehetővé a továbbtanulást, és segítettük az egyetemen való érvényesülésüket anyagi, és nem anyagi segítségnyújtással egyaránt.

Az ösztöndíjprogram támogatása három pilléren alapul. Az első az anyagi támogatás: a BCE Corvinus ösztöndíjas képzéseire bekerülő diákokat két féléven át félévente 400.000 forint, az önköltséges szakokra bekerülő diákokat két féléven át félévente 480.000 forint szabad felhasználású ösztöndíjjal támogatjuk. Az ELTE államilag támogatott képzéseire való felvétel esetén félévente 300.000 Ft-ot, míg az önköltséges helyekre bejutás esetén félévente 380.000 Ft-ot tudunk nyújtani. Az anyagi támogatás mellett szakmailag is segítséget nyújtunk: ingyenes angol órákat és tantárgyi felkészítőket biztosítunk. Mentorprogramunkon keresztül pedig – személyes kapcsolat útján – támogatottjaink az egyetemi és a budapesti lét ügyes-bajos problémáiban is bátran fordulhatnak hozzánk. 

MIVEL FOGLALKOZUNK?

A Programba olyan végzős középiskolás diákok jelentkezését várjuk, akik a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) bármely szakán vagy az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) jogi vagy politológia alapszakán szeretnének továbbtanulni.

ANYAGI TÁMOGATÁS

Tevékenységünk alapvető pillére az anyagi támogatás, amely egy évre szól és szabadon felhasználható. A programba való jelentkezés mind az önköltséges, mind az államilag támogatott (Corvinus ösztöndíjas) képzési formába felvételiző diákok számára nyitott, mivel úgy véljük, sokaknak a budapesti létfenntartáshoz szükséges kiadások is megterhelők anyagilag. A támogatás összege a BCE Corvinus ösztöndíjjal támogatott képzéseire bekerülő diákok számára félévente 400.000 Ft, az önköltséges képzésekre bekerülők számára 480.000 Ft. Az ELTE államilag támogatott képzéseire való felvétel esetén félévente 300.000 Ft-ot, míg az önköltséges helyekre bejutás esetén félévente 380.000 Ft-ot tudunk nyújtani.

MENTORÁLÁS

Az anyagi támogatás mellett célunk az egyetemi közegbe való integráció megkönnyítése, illetve az egyetemi tanulmányok utáni szakmai érvényesülés elősegítése. 2014-ben indítottuk mentor-programunkat, amelynek keretében az aktuálisan felvett évfolyam minden tagja mellé felsőbb éves szakkollégista mentort rendelünk, a végzett évfolyamok tagjaival pedig utókövető, már végzett szakkollégista mentorokon keresztül maradunk kapcsolatban.

TEHETSÉGGONDOZÁS

A Program támogatottjainak egyetemi tanulmányaikhoz is segítséget nyújtunk. Ingyenes angolórákat biztosítunk számukra, hisszük ugyanis, hogy a nyelvtudás elengedhetetlen fontosságú az életben való érvényesüléshez. A nyelvoktatás mellett tantárgyi felkészítőket is tartunk, amelyek az egyetemi oktatást kiegészítve segítenek hozzá a vizsgák sikeres letételéhez. A Matekinggel való együttműködésnek köszönhetően a matematika érettségire való felkészülést is biztosítjuk számukra.

KÖZÖSSÉG

Ösztöndíjasaink egy 10-12 fős évfolyam tagjaként, már az egyetemre érkezve azt érezhetik, hogy egy közösséghez tartoznak.
A januári felvételi eredmények kihirdetése utáni héten már meg is ismerhetik egymást egy orientációs hétvége keretein belül, ahol a pályaorientációs tanácsadáson kívül csapatépítő programokon vesznek részt. Az első tanévben számos rendezvényt és előadást szervezünk számukra. A kapcsolat a támogatási időszak után sem szakad meg, hiszen várjuk őket az évente megrendezésre kerülő alumni találkozón.

KIK VAGYUNK?

A Corvinus Egyetem Rajk és Heller Farkas Szakkollégiumának, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bibó István Szakkollégiumának tagjai vagyunk, munkánkat önkéntes alapon végezzük.

Kinál Dániel

Rajk

Nagyszerű érzés diákként egy társadalmi probléma megoldásáért dolgozni. Legelőször a gimim falán, egy plakáton keresztül, találkoztam az SZKTP-vel, már akkor is tetszett, hogy egyetemisták működtetnek egy diákoknak szóló ösztöndíjprogramot. Aztán a Rajk kapuit átlépve láttam, hogy ebben én is részt vehetek, és megtapasztaltam azt is, hogy az SZKTP sokkal több mint egy ösztöndíjprogram: az SZKTP tehetséggondozás és közösségépítés is egyben, amelyek kifejezetten fontos értekek a társadalmunkban.

Vajda Luca

Bibó

Végzős joghallgatóként személyesen megtapasztaltam, hogy milyen az egyetemet egy támogató közegben, egyfajta háttérországgal végig csinálni. Mély meggyőződésem, hogy mindannyiunknak szerepünk és felelősségünk mások mobilitásának elősegítése, és abban is, hogy az SZKTP meg tudja adni azt a támogatást, amelyre jelenleg hatalmas szüksége van végzős középiskolásoknak és amelyet szakkollégiumi keretek közt én is megkaptam, amikor Budapestre költöztem.

Novák Levente

Rajk

Hiszek a társadalmi mobilitásban és abban, hogy azt csak együtt valósíthatjuk meg. Megtisztelő és motiváló, hogy SZKTP koordinátorként lehetőségem van részt venni abban, hogy tehetséges és rászoruló diákokat segítsünk hozzá a felsőoktatáshoz.

Vangelista Flóra

Heller

Számomra a program legkedvesebb oldala az, hogy diákok segítenek diákokon. Remek érzés egy olyan csapatnak a tagja lenni, amelyik hétről hétre azon dolgozik, hogy az általuk szerzett remek élményeket és tapasztalatokat mások is megszerezhessék.

Gyimóthy Mátyás Kolos

Bibó

Életem talán egyik legmeghatározóbb élménye volt, amikor végül Budapesten elkezdhettem a tanulmányaimat az egyetemen, ahol nagyon hamar egy hihetetlenül befogadó közegre találtam, és ahol rengeteg lehetőség várt rám, hogy kiteljesedhessek. Nagyon nagy öröm, hogy ezt az élményt az SZKTP segítségével minél több középiskoláshoz eljuttathatjuk az ország minden szegletébe, és esélyt adhatunk számukra, hogy az ország fővárosában és nagyon magas színvonalú egyetemeken tanulhatnak tovább, megvalósítva ezzel önmagukat, és a program keretein belül és kívül életre szóló élményeket szerezhetnek. Az pedig, hogy ezt egy szakkollégiumokon átívelő, teljesen önszerveződő keretek között megvalósuló program keretein belül tehetem meg, már csak hab a tortán.

Kenéz Kende

Bibó

Egyetemistaként megtapasztaltam, hogy az oktatás legfontosabb értékmérője, hogy mennyiben képes a tanulókban rejlő potenciált valósággá tenni. Ehhez elengedhetetlen, hogy szociális helyzettől függetlenül mindenkinek lehetősége nyíljon kibontakozni, és minden tehetség megkapja az odafigyelést, amit érdemel. Az SZKTP munkája e téren hiánypótló – ezért szeretnék a program részeseként én is hozzájárulni társadalmi mobilitás ösztönzéséhez, minél több diákot bevonva az őt megillető tehetséggondozásba.

Kocsis Eszter

Rajk

Elképesztő, hogy egyetemisták önerőből képesek olyan kezdeményezést létrehozni, amin keresztül emberi életeket tudnak megváltoztatni. Koordinátorként célom, hogy részese legyek ennek a folyamatnak, és lehetőséget biztosítsak azoknak a továbbtanulásra, akiknek erre önerőből nem lenne lehetőségük.

Lippai Tamara

Bibó

Felvidéki származásomból kifolyólag rendkívül fontosnak tartom a társadalmi mobilitást, és hogy minél több embernek biztosítsuk azt a lehetőséget, ami engem megilletett. Budapestre költözni és itt folytatni a tanulmányaimat, életem legjobb döntése volt, és szeretném ha máshoz is eljuttathatnánk ennek lehetőségét. Rendkívül fontosnak tartom továbbá, hogy mindezt diákok önszerveződésének keretein belül, az SZKTP-vel tudjuk megvalósítani.

Frischmann Andris

Bibó

Végzős kriminológus hallgatóként személyesen volt lehetőségem megtapasztalni, hogy mennyire sokat tud számítani egy támogató közösség. Mind szakmai, mind a közösségi szempontból nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki megtalálja magának azt a befogadó közeget, ahol kitudnak teljesedni. Hiszem, hogy az SZKTP egy olyan plusz támogatást tud nyújtani, amelyre a legnagyobb szüksége van egy éppen egyetemre kerülő hallgatónak.

Tudj meg többet a szakkollégiumokról...

0

ÉVFOLYAM

0

ÖSZTÖNDÍJAS

0 + M

KIOSZTOTT ÖSZTÖNDÍJ

ÖSZTÖNDÍJASAINK

Támogatóknak

A JELEN ÉS A JÖVŐ TEHETSÉGEI

Magyarországon alapvetően alacsony a társadalmi mobilitás, az utóbbi évek felsőoktatási változásai révén is egyre komolyabb anyagi terhet jelent a továbbtanulás a családok számára. A tehetségek felkutatása nemcsak a magyar értelmiség jövőjének szempontjából fontos, hanem a vállalatok számára is kiemelt jelentőséggel bír. Biztosak vagyunk benne, hogy az Ön vállalatának is fontos, hogy a tehetséges fiatalok lehetőséget kapjanak a továbbtanulásra és érvényesülhessenek a jövőben a munkaerőpiacon.

KAPCSOLATFELVÉTEL

A Program eseményeiről folyamatosan tájékoztatjuk támogatóinkat, meghívást kapnak a minden új évfolyam számára rendezett Oklevélátadó ünnepségre, és támogatói találkozókra. Lehetőséget biztosítunk továbbá arra, hogy megismerkedjenek a Program támogatottjaival. Nyitottak vagyunk vállalati látogatásra, de akár más formában történő kapcsolatfelvételre is.

ÖNKÉNTESSÉG

Mi, a koordinátorok önkéntes alapon működtetjük a Programot, fizetésben nem részesülünk. Ennek köszönhetően elenyészőek az operatív költségeink, így a felajánlások átlagosan több, mint 95%-át közvetlenül a támogatásra tudjuk fordítani.

TRANSZPARENCIA

Szinte minden támogatói hozzájárulás közvetlenül az ösztöndíjasoknak kerül átutalásra. Kiemelten fontosnak tartjuk a transzparenciát, működésünk részletei nyilvánosak. Éves beszámolónkat minden évben elkészítjük, amely ide kattintva elérhető.

Támogatóknak

A JELEN ÉS A JÖVŐ TEHETSÉGEI

Magyarországon alapvetően alacsony a társadalmi mobilitás, az utóbbi évek felsőoktatási változásai révén is egyre komolyabb anyagi terhet jelent a továbbtanulás a családok számára. A tehetségek felkutatása nemcsak a magyar értelmiség jövőjének szempontjából fontos, hanem a vállalatok számára is kiemelt jelentőséggel bír. Biztosak vagyunk benne, hogy az Ön vállalatának is fontos, hogy a tehetséges fiatalok lehetőséget kapjanak a továbbtanulásra és érvényesülhessenek a jövőben a munkaerőpiacon.

KAPCSOLATFELVÉTEL

A Program eseményeiről folyamatosan tájékoztatjuk támogatóinkat, meghívást kapnak a minden új évfolyam számára rendezett Oklevélátadó ünnepségre, és támogatói találkozókra. Lehetőséget biztosítunk továbbá arra, hogy megismerkedjenek a Program támogatottjaival. Nyitottak vagyunk vállalati látogatásra, de akár más formában történő kapcsolatfelvételre is.

ÖNKÉNTESSÉG

Mi, a koordinátorok önkéntes alapon működtetjük a Programot, fizetésben nem részesülünk. Ennek köszönhetően elenyészőek az operatív költségeink, így a felajánlások átlagosan több, mint 95%-át közvetlenül a támogatásra tudjuk fordítani.

TRANSZPARENCIA

Szinte minden támogatói hozzájárulás közvetlenül az ösztöndíjasoknak kerül átutalásra. Kiemelten fontosnak tartjuk a transzparenciát, működésünk részletei nyilvánosak. Éves beszámolónkat minden évben elkészítjük, amely ide kattintva elérhető.

VÁLLALATI TÁMOGATÓINK

P-FAKTOR VAGYONKEZELŐ KFT.

BÖLÖNI FARKAS ALAPÍTVÁNY

BUDAPESTI KÖZJEGYZŐI KAMARA

BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA

MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARA

PARTNEREINK

ELTE ÁJK ALKOTMÁNYJOGI TANSZÉK