A TEHETSÉGPROGRAMRÓL

Hallgatók kezdeményezése a tehetséges, de anyagi gondokkal küzdő középiskolás fiatalok tanulmányainak támogatására ösztöndíjjal, mentorolással és tehetséggondozással

A Szabó Kálmán Tehetségprogramot azzal a céllal alapítottuk, hogy olyan középiskolás diákokat segítsünk hozzá a továbbtanuláshoz kötött ösztöndíjhoz, akik anyagi okokból elesnének ettől a lehetőségtől. A Program olyan végzős középiskolásoknak szól, akik kimagasló tanulmányi eredményekkel rendelkeznek és Budapesten, a Corvinus Egyetemen vagy az ELTE alkalmazott közgazdaságtan alapszakán szeretnének továbbtanulni. Az SZKTP alapítása óta több tucatnyi diáknak tettük lehetővé a továbbtanulást anyagi értelemben ösztöndíjunkon keresztül, és segítettük az egyetemen való érvényesülést nem anyagi segítségnyújtással.

Az ösztöndíjprogram támogatása három pilléren alapul. Az első az anyagi támogatás: az államilag támogatott szakokra bekerülő diákokat két féléven át félévente 300.000 forint, az önköltséges szakokra bekerülő diákokat két féléven át félévente 380.000 forint szabad felhasználású ösztöndíjjal támogatjuk. Az anyagi támogatás mellett szakmailag is segítséget nyújtunk: ingyenes angol órákat és tantárgyi felkészítőket biztosítunk. Mentorprogramunkon keresztül pedig – személyes kapcsolat útján – az egyetemi és a budapesti lét ügyes-bajos problémáiban is fordulhatnak hozzánk támogatottjaink.

MIVEL FOGLALKOZUNK?

Hallgatók kezdeményezése a tehetséges, de anyagi gondokkal küzdő középiskolás fiatalok tanulmányainak támogatására ösztöndíjjal, mentorolással és tehetséggondozással. A Programba olyan végzős középiskolás diákok jelentkezését várjuk, akik a Budapesti Corvinus Egyetemen bármely szakára vagy az Eötvös Lóránd Tudományegyetem jogi vagy politológia  alapszakán szeretnének továbbtanulni.

Anyagi támogatás

Tevékenységünk alapvető pillére az anyagi támogatás, amely egy évre szól és szabadon felhasználható. A programba való jelentkezés mind az önköltséges, mind az államilag támogatott (Corvinus ösztöndíjas) képzési formába felvételiző diákok számára nyitott, mivel úgy véljük, sokaknak a budapesti létfenntartáshoz szükséges kiadások is megterhelők anyagilag. A támogatás összege az államilag támogatott szakokra bekerülő diákok számára félévente 300.000 forint, az önköltséges szakokra bekerülő diákok számára félévente 380.000 forint közgazdasági képzések esetén.

Mentorálás

Az anyagi támogatás mellett célunk az egyetemi közegbe való integráció megkönnyítése, illetve az egyetemi tanulmányok utáni szakmai érvényesülés elősegítése. 2014-ben indítottuk mentor-programunkat, amelynek keretében az aktuálisan felvett évfolyam minden tagja mellé felsőbb éves mentort rendelünk a Rajk Szakkollégiumból, a végzett évfolyamok tagjaival pedig utókövető, már végzett szakkollégista mentorokon keresztül maradunk kapcsolatban.

Tehetséggondozás

A Program támogatottjainak egyetemi tanulmányaikhoz is segítséget nyújtunk. Az ösztöndíjasok számára ingyenes angolórákat biztosítunk, hisszük ugyanis, hogy a nyelvtudás elengedhetetlen fontosságú az életben való érvényesüléshez. A nyelvoktatás mellett tantárgyi felkészítőket is tartunk, amelyek az egyetemi oktatást kiegészítve segítenek hozzá a vizsgák sikeres letételéhez. 2019-től a Matekinggel is partnerkapcsolatban állunk, akik ingyenes felhasználói fiókot biztosítanak ösztöndíjasaink számára. Ezáltal már a matematika érettségire való felkészülésben is támogatjuk őket.

Közösség

Ösztöndíjasaink egy 10-12 fős évfolyam tagjaként, már az egyetemre érkezve azt érezhetik, hogy egy közösséghez tartoznak. A januári felvételi eredmények kihirdetése utáni héten már meg is ismerhetik egymást egy orientációs hétvége keretein belül, ahol a pályaorientációs tanácsadáson kívül csapatépítő programokon vesznek részt. Miután megkapják az egyetemi felvételi határozatot, ismét alkalmuk nyílik Pestre utazni, és az összerázó hétvégén találkozhatnak mentoraikkal, valamint tájékoztatókkal készülünk, ezzel segítve, hogy eligazodjanak az egyetemi adminisztráció útvesztőjében.

KIK VAGYUNK?

Hojsza Petra (Rajk)

Ösztöndíjasként rengeteget köszönhettem a Programnak és óriási örömmel tölt el, hogy most már főkoordinátorként én is segítségére lehetek több mint 10 tehetséges diáknak, hogy megkezdhessék egyetemi tanulmányaikat közgazdasági vagy jogi pályán.

Barát Andor Kornél (Rajk)

Hiszek a társadalmi mobilitásban és abban, hogy azt csak együtt valósíthatjuk meg. Megtisztelő és motiváló, hogy SZTKP koordinátorként lehetőségem van részt venni abban, hogy tehetséges és rászoruló diákokat segítsünk hozzá a felsőoktatáshoz.

Óré Dániel (Rajk)

Számomra a program legkedvesebb oldala az, hogy diákok segítenek diákokon. Remek érzés egy olyan csapatnak a tagja lenni, amelyik hétről hétre azon dolgozik, hogy az általuk szerzett remek élményeket és tapasztalatokat mások is megszerezhessék.

Somosi Fanni Luca (Rajk)

Az oktatás az egyik legnagyobb mobilitási lehetőség. Csodálatos dolog az, hogy SZKTP koordinátorként évente több mint 10 fiatalnak nyújthatunk továbbtanulási lehetőséget, ami talán az egész életüket meghatározhatja.

Süle Ákos (Heller)

Elképedéssel tölt el, hogy egyetemisták önerőből képesek olyan kezdeményezést létrehozni, amin keresztül emberi életeket tudunk megváltoztatni. Koordinátoraként célom, hogy én is részese legyek ennek a folyamatnak és lehetőséget biztosítsak azoknak a továbbtanulásra, akiknek erre önerőből nem lenne lehetőségük.

0
Évfolyam
0
Ösztöndíjas
0 + M Ft
Kiosztott ösztöndíj