A TEHETSÉGPROGRAMRÓL

A TEHETSÉGPROGRAMRÓL

Hallgatók kezdeményezése a tehetséges, de anyagi gondokkal küzdő középiskolás fiatalok tanulmányainak támogatására ösztöndíjjal, mentorolással és tehetséggondozással

Hallgatók kezdeményezése a tehetséges, de anyagi gondokkal küzdő középiskolás fiatalok tanulmányainak támogatására

Anyagi támogatás

Mentorálás

Tehetség-gondozás

Közösség

A Szabó Kálmán Tehetségprogramot azzal a céllal alapítottuk, hogy olyan középiskolás diákokat segítsünk hozzá a továbbtanuláshoz, akik anyagi okokból elesnének ettől a lehetőségtől. A Program olyan végzős középiskolásoknak szól, akik kimagasló tanulmányi eredményekkel rendelkeznek és Budapesten, a Corvinus Egyetemen vagy az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi vagy politológia alapszakán szeretnének továbbtanulni. Az SZKTP alapítása óta több tucatnyi diáknak tettük lehetővé a továbbtanulást, és segítettük az egyetemen való érvényesülésüket anyagi, és nem anyagi segítségnyújtással egyaránt.

Az ösztöndíjprogram támogatása három pilléren alapul. Az első az anyagi támogatás: az államilag támogatott (vagy Corvinus ösztöndíjas) szakokra bekerülő diákokat két féléven át félévente 300.000 forint, az önköltséges szakokra bekerülő diákokat két féléven át félévente 380.000 forint szabad felhasználású ösztöndíjjal támogatjuk. Az anyagi támogatás mellett szakmailag is segítséget nyújtunk: ingyenes angol órákat és tantárgyi felkészítőket biztosítunk. Mentorprogramunkon keresztül pedig – személyes kapcsolat útján – támogatottjaink az egyetemi és a budapesti lét ügyes-bajos problémáiban is bátran fordulhatnak hozzánk.

MIVEL FOGLALKOZUNK?

A Programba olyan végzős középiskolás diákok jelentkezését várjuk, akik a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) bármely szakán vagy az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) jogi vagy politológia alapszakán szeretnének továbbtanulni.

ANYAGI TÁMOGATÁS

Tevékenységünk alapvető pillére az anyagi támogatás, amely egy évre szól és szabadon felhasználható. A programba való jelentkezés mind az önköltséges, mind az államilag támogatott (Corvinus ösztöndíjas) képzési formába felvételiző diákok számára nyitott, mivel úgy véljük, sokaknak a budapesti létfenntartáshoz szükséges kiadások is megterhelők anyagilag. A támogatás összege az államilag támogatott szakokra bekerülő diákok számára félévente 300.000 Ft, az önköltséges szakokra bekerülők számára 380.000 Ft.

MENTORÁLÁS

Az anyagi támogatás mellett célunk az egyetemi közegbe való integráció megkönnyítése, illetve az egyetemi tanulmányok utáni szakmai érvényesülés elősegítése. 2014-ben indítottuk mentor-programunkat, amelynek keretében az aktuálisan felvett évfolyam minden tagja mellé felsőbb éves szakkollégista mentort rendelünk, a végzett évfolyamok tagjaival pedig utókövető, már végzett szakkollégista mentorokon keresztül maradunk kapcsolatban.

TEHETSÉGGONDOZÁS

A Program támogatottjainak egyetemi tanulmányaikhoz is segítséget nyújtunk. Ingyenes angolórákat biztosítunk számukra, hisszük ugyanis, hogy a nyelvtudás elengedhetetlen fontosságú az életben való érvényesüléshez. A nyelvoktatás mellett tantárgyi felkészítőket is tartunk, amelyek az egyetemi oktatást kiegészítve segítenek hozzá a vizsgák sikeres letételéhez. A Matekinggel való együttműködésnek köszönhetően a matematika érettségire való felkészülést is biztosítjuk számukra.

KÖZÖSSÉG

Ösztöndíjasaink egy 10-12 fős évfolyam tagjaként, már az egyetemre érkezve azt érezhetik, hogy egy közösséghez tartoznak.
A januári felvételi eredmények kihirdetése utáni héten már meg is ismerhetik egymást egy orientációs hétvége keretein belül, ahol a pályaorientációs tanácsadáson kívül csapatépítő programokon vesznek részt. Az első tanévben számos rendezvényt és előadást szervezünk számukra. A kapcsolat a támogatási időszak után sem szakad meg, hiszen várjuk őket az évente megrendezésre kerülő alumni találkozón.

KIK VAGYUNK?

A Corvinus Egyetem Rajk és Heller Farkas Szakkollégiumának, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bibó István Szakkollégiumának tagjai vagyunk, munkánkat önkéntes alapon végezzük.

Hojsza Petra

Rajk

Ösztöndíjasként rengeteget köszönhettem a Programnak, és óriási örömmel tölt el, hogy most már főkoordinátorként én is segítségére lehetek több mint 10 tehetséges diáknak, hogy megkezdhessék egyetemi tanulmányaikat közgazdasági vagy jogi pályán.

Kührner László

Bibó

Hatalmas előrelépésnek tartom a Bibó számára a Programhoz való csatlakozást, és nagy örömmel tölt el, hogy főkoordinátorként egyengethetem a bibós SZKTP első évét, mely nagy segítséget nyújthat a leendő jogász és politológus hallgatóknak egyetemi tanulmányaik során.

Barát Andor Kornél

Rajk

Hiszek a társadalmi mobilitásban és abban, hogy azt csak együtt valósíthatjuk meg. Megtisztelő és motiváló, hogy SZKTP koordinátorként lehetőségem van részt venni abban, hogy tehetséges és rászoruló diákokat segítsünk hozzá a felsőoktatáshoz.

Óré Dániel

Rajk

Számomra a program legkedvesebb oldala az, hogy diákok segítenek diákokon. Remek érzés egy olyan csapatnak a tagja lenni, amelyik hétről hétre azon dolgozik, hogy az általuk szerzett remek élményeket és tapasztalatokat mások is megszerezhessék.

Böhm Róbert

Bibó

Végzős szakkollégistaként, bár gondolataim egyre inkább a diploma utáni teendőkön járnak, mégis egyre könnyebb megélni harmadik pillérünket, a társadalmi felelősségvállalást. Felemelő érzés egyszerre segíteni a leendő egyetemistáknak és tagja lenni egy ennyire motiváló csapatnak.

Gozdán Dóra

Bibó

A pályaválasztásomat is az a cél határozta meg, hogy élve a saját lehetőségeimmel, segíthessek másoknak önmaguk megvalósításában. Ez a célom pedig az SZKTP-nek köszönhetően valósággá vált.

Somosi Fanni Luca

Rajk

Az oktatás az egyik legnagyobb mobilitási lehetőség. Csodálatos dolog az, hogy SZKTP koordinátorként évente több mint 10 fiatalnak nyújthatunk továbbtanulási lehetőséget, ami talán az egész életüket meghatározhatja.

Süle Ákos

Heller

Elképesztő, hogy egyetemisták önerőből képesek olyan kezdeményezést létrehozni, amin keresztül emberi életeket tudnak megváltoztatni. Koordinátorként célom, hogy részese legyek ennek a folyamatnak, és lehetőséget biztosítsak azoknak a továbbtanulásra, akiknek erre önerőből nem lenne lehetőségük.

Kerekes Attila

Bibó

Kiemelten fontosnak tartom, hogy mindenki ki tudja hozni magából a tehetsége és képességei szerinti maximumot, és ebben ne gátolják anyagi lehetőségei. Örülök, hogy ehhez a program koordinátoraként én is hozzájárulhatok ösztöndíjasainknál.

Németh Csenge

Bibó

Az egyetemen a szakkollégiumi közösség döbbentett rá a társadalmi felelősségvállalás fontosságára, hogy olyan kiváltságos helyzetben vagyunk, ahonnan érdemi segítséget tudunk nyújtani másoknak. Az SZKTP programon keresztül ezt a szemléletet is tovább szeretném adni az ösztöndíjasainknak.

Tudj meg többet a szakkollégiumokról...

0

ÉVFOLYAM

0

ÖSZTÖNDÍJAS

0 + M

KIOSZTOTT ÖSZTÖNDÍJ

ÖSZTÖNDÍJASAINK

Támogatóknak

A JELEN ÉS A JÖVŐ TEHETSÉGEI

Magyarországon alapvetően alacsony a társadalmi mobilitás, az utóbbi évek felsőoktatási változásai révén is egyre komolyabb anyagi terhet jelent a továbbtanulás a családok számára. A tehetségek felkutatása nemcsak a magyar értelmiség jövőjének szempontjából fontos, hanem a vállalatok számára is kiemelt jelentőséggel bír. Biztosak vagyunk benne, hogy az Ön vállalatának is fontos, hogy a tehetséges fiatalok lehetőséget kapjanak a továbbtanulásra és érvényesülhessenek a jövőben a munkaerőpiacon.

KAPCSOLATFELVÉTEL

A Program eseményeiről folyamatosan tájékoztatjuk támogatóinkat, meghívást kapnak a minden új évfolyam számára rendezett Oklevélátadó ünnepségre, és támogatói találkozókra. Lehetőséget biztosítunk továbbá arra, hogy megismerkedjenek a Program támogatottjaival. Nyitottak vagyunk vállalati látogatásra, de akár más formában történő kapcsolatfelvételre is.

ÖNKÉNTESSÉG

Mi, a koordinátorok önkéntes alapon működtetjük a Programot, fizetésben nem részesülünk. Ennek köszönhetően elenyészőek az operatív költségeink, így a felajánlások átlagosan több, mint 95%-át közvetlenül a támogatásra tudjuk fordítani.

TRANSZPARENCIA

Szinte minden támogatói hozzájárulás közvetlenül az ösztöndíjasoknak kerül átutalásra. Kiemelten fontosnak tartjuk a transzparenciát, működésünk részletei nyilvánosak. Éves beszámolónkat minden évben elkészítjük, amely ide kattintva elérhető.

Támogatóknak

A JELEN ÉS A JÖVŐ TEHETSÉGEI

Magyarországon alapvetően alacsony a társadalmi mobilitás, az utóbbi évek felsőoktatási változásai révén is egyre komolyabb anyagi terhet jelent a továbbtanulás a családok számára. A tehetségek felkutatása nemcsak a magyar értelmiség jövőjének szempontjából fontos, hanem a vállalatok számára is kiemelt jelentőséggel bír. Biztosak vagyunk benne, hogy az Ön vállalatának is fontos, hogy a tehetséges fiatalok lehetőséget kapjanak a továbbtanulásra és érvényesülhessenek a jövőben a munkaerőpiacon.

KAPCSOLATFELVÉTEL

A Program eseményeiről folyamatosan tájékoztatjuk támogatóinkat, meghívást kapnak a minden új évfolyam számára rendezett Oklevélátadó ünnepségre, és támogatói találkozókra. Lehetőséget biztosítunk továbbá arra, hogy megismerkedjenek a Program támogatottjaival. Nyitottak vagyunk vállalati látogatásra, de akár más formában történő kapcsolatfelvételre is.

ÖNKÉNTESSÉG

Mi, a koordinátorok önkéntes alapon működtetjük a Programot, fizetésben nem részesülünk. Ennek köszönhetően elenyészőek az operatív költségeink, így a felajánlások átlagosan több, mint 95%-át közvetlenül a támogatásra tudjuk fordítani.

TRANSZPARENCIA

Szinte minden támogatói hozzájárulás közvetlenül az ösztöndíjasoknak kerül átutalásra. Kiemelten fontosnak tartjuk a transzparenciát, működésünk részletei nyilvánosak. Éves beszámolónkat minden évben elkészítjük, amely ide kattintva elérhető.

VÁLLALATI TÁMOGATÓINK

P-FAKTOR VAGYONKEZELŐ KFT.

BÖLÖNI FARKAS ALAPÍTVÁNY

PARTNEREINK